تكافل

مشاهده همه 3 نتیجه

 • تكافل از نظريه تا عمل

  تكافل از نظريه تا عمل تكافل از نظريه تا عمل:  تغییر نوع زندگی بشر از حالت بدوی به حالت روستایی و سپس به حالت جمعی‏تر یعنی زندگی شهری نیازهای جدیدی را پیش روی بشر قرار داده است. ضرورت‏های زندگی مردم...

  اردیبهشت 30, 1398

  ۲۶۰,۰۰۰ ریال

  8

 • مقدمه اي بر مالي اسلامي

  مقدمه اي بر مالي اسلامي مقدمه اي بر مالي اسلامي : توسعه روز افزون ابزار ها و بازارهاي مالي در سده اخير و تقابل صريح آن با آموزه هاي اسلامي در سده هاي اخير و تقابل صريح آن با آموزه...

  شهریور 4, 1398

  ۳۶۵,۰۰۰ ریال

  2

 • تكافل خرد

  تكافل خرد (ضرورت‌ها و كاركرد‌ها) تكافل خرد ؛ »اى ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ ... در ﻫﺮ ﻛﺎر ﺧﻴﺮ و ﺗﻘﻮا ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻳﺎرى دﻫﻴﺪ.« ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎر ﻳﻚ ﻧﻬﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ...

  مرداد 22, 1397

  ۲۱۰,۰۰۰ ریال

  2

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.