كتاب

نمایش یک نتیجه

  • کتاب مرجع دیپلماسی عمومی

    کتاب مرجع دیپلماسی عمومی:دیپلماسی عمومی یکی از برجسته‌ترین موضوعات [مربوط به] ارتباطات سیاسی در سدۀ بیست‌ویکم است. این موضوع در فضای اعلام جنگ علیه تروریسم در دنیای پس از یازده سپتامبر ۲۰۰۱، که تا حد زیادی ستیزه‌جویان اسلامی غیر‌ستیز/ امریکاستیز‍...

    خرداد 16, 1390

    ۲۹۵,۰۰۰ ریال

    0

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.