نهادی

نمایش یک نتیجه

  • تجدید حیات اقتصاد نهادی

    تجدید حیات اقتصاد نهادی «نگاهی به اندیشه‌های اقتصاددانان نهادی جدید» بی‌شک، هدف اصلی نظریه‌های اقتصادی، تبیین واقعیات و پیش‌بینی رخدادهای آینده است. اما گذشت زمان، کاستی‌ها و نقائص آ‌نها را مشخص می‌سازد و نشان می‌دهد که آنها در انجام مأموریت‌شان...

    اردیبهشت 18, 1390

    ۳۲۰,۰۰۰ ریال

    13

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.