مهدويت و رهيافت تمدني (جلد‌ اول)

ویژگی های این محصول

«اﻟﻠﻬﻢ واﺣﻰ ﺑﻪ اﻟﻘﻠﻮب اﻟﻤﻴِﺘﻪ و اﺷﻒ ﺑﻪ اﻟﺼﺪور اﻟﻮﻏﺮه و اﺟﻤﻊ ﺑـﻪ اﻻﻫـﻮاء اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ و اﻗﻢ ﺑﻪ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻌﻄﻠﻪ و اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﻬﻤﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﺣﻖ اﻻ ﻇﻬﺮ و ﻻ ﻋﺪل اﻻ زﻫﺮو اﺟﻌﻠﻨﺎ ﻳﺎ رب ﻣﻦ اﻋﻮاﻧﻪ و ﻣﻘﻮﻳﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ»
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻰﺑﺪﻳﻞ رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺗﻤﺪﻧﻰ در ﺳﻨﺠﺶ ﻛﺎرآﻣﺪى ﻧﻈﺎمﻫﺎى اﻧﺪﻳﺸﻪاى و ﺧﻴﺰش ﺗﻤﺪﻧﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در دوران ﺷﻜﻮه،ﻟﺰوم ﺑﻴﺪارى و اﺣﻴـﺎى اﻧﺴـﺎﻧﻰ و اﺳﻼﻣﻰ و ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان و ﺿﺮورت ﻫﻤﭙﺎﻳﻰ ﻳﻚ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻰ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ، از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺿﺮورتﻫﺎى اﺗﺨﺎذ روﻳﻜﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ﺗﻤـﺪﻧﻰ ﺑـﻪ آﻣﻮزهﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ.

0 نفر این محصول را خریداری کرده اند!

این محصول توسط تولید کننده اصلی (برند) ساخته نمی شود.

این محصول 0 ستاره از 0 تعداد نقد و بررسی

  • فروشنده: مدیریت وب‌سایت ارسال کالا از انبار فروشنده
  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه

۴۶۰,۰۰۰ ریال

ارسال رایگان به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید