sitelogo_3
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

اسلامي

نمایش 1–16 از 19 نتیجه

 • مهندسی مالی اسلامی

  مهندسی مالی اسلامی : 

  مهر 17, 1389

  ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

  24

 • پوشش ریسک در مالی اسلامی

  پوشش ریسک در مالی اسلامی : این کتاب، ابزارهای مختلفی را برای کنترل کردن و کاهش ریسک‌های مرتبط با قراردادهای اسلامی پیشنهاد می‌دهد. این ریسک‌ها شامل ریسک سرمایه، ریسک نرخ بازدهی، ریسک نقدینگی و ریسک نرخ ارز می‌باشد. همچنین، دراین...

  مهر 20, 1390

  ۹۹۵,۰۰۰ ریال

  22

 • گفتارهايي درباره انقلاب اسلامی ایران

  گفتارهايي درباره انقلاب اسلامی ایران: این انقلاب توانست ضمن طرح اسلام به عنوان یک نیروی قدرتمند در جهان مدرن، بر نظریه پایان دوره دین مهر بطلان بزند و رهیافت‌های متفکران غربی در جدایی دین از سیاست که عموماً تحت تأثیر...

  مهر 17, 1389

  ۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال

  7

 • تجارت الکترونیک اسلامی

  تجارت الکترونیک اسلامی «رویکردی کاربردی»: بازار مدرن و راهبردهای تجاری آن در نتیجه‌ی تجارت الکترونیک که یکی از پیامدهای فناوری اینترنتی است دستخوش تغییرات ساختاری شده است. تجارت الکترونیک، راه حلی تجاری است که به بهبود اوضاع سهام بازار، افزایش...

  مرداد 8, 1391

  ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

  7

 • بیداری اسلامی در گستره سیاست جهانی

  بیداری اسلامی در گستره سیاست جهانی درآمدی تحلیلی بر اسلام سیاسی:انقلاب اسلامی هم از منظر بنیان حکومت اسلامی به‌عنوان بدیل حکومت‌های غربی و هم نهضتی اسلامی برای رهایی‌بخشی، استقلال و آزادی کشورهای جهان اسلام که عمدتاً در بند استعمار و...

  خرداد 16, 1390

  ۲,۵۴۰,۰۰۰ ریال

  7

 • تحلیل عملیات روانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

  تحلیل عملیات روانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران (بررسی موردی پرونده هسته‌ای): با این حال جبهه استکبار تمام توان خویش را گرد آورد تا بتواند جلوی انقلاب اسلامی و امواج بیداری اسلامی بایستد. این روند هنوز ادامه دارد، با این...

  شهریور 9, 1391

  ۱,۲۴۰,۰۰۰ ریال

  5

 • رويکردي نوين در بانکداري اسلامي

  رویکردی نوین در بانکداری اسلامی (انطباق نظریه‌بازی‌ها در عقود مشارکتی): بلکه سود پس از اتمام کار تعیین و بین طرفین تقسیم می‌گردد. از این رو عقود فقهی مشارکت گزینه نخست برای تحقق این اصل در نظام بانکداری غیر ربوی و...

  مرداد 8, 1391

  ۱,۶۴۰,۰۰۰ ریال

  5

 • ایران و همگرایی در سازمان همکاری اسلامی

  ایران و همگرایی در سازمان همکاری اسلامی: پراکندگی جغرافیایی کشورهای اسلامی ‌‌‌‌و توزیع آن‌ها در قاره‌های آسیا، آفریقا و اروپا، تجربیات تاریخی متفاوت، وضعیت اقتصادی مختلف، در پیش گرفتن ایدئولوژی‌های متمایز از یکدیگر از جانب حاکمان، ساختارهای متفاوت فرهنگی، قومی‌‌‌‌و...

  خرداد 16, 1390

  ۳,۰۳۰,۰۰۰ ریال

  5

 • گفتارهایی در فرهنگ و ارتباطات اسلامی (جلد اول)

  گفتارهایی در فرهنگ و ارتباطات اسلامی (جلد اول) فرهنگ و ارتباطات اسلامی (جلد اول) ؛ رﺷـﺘﻪ ﻣﻌــﺎرف اﺳــﻼﻣﻰ و ﻓﺮﻫﻨــﮓ و ارﺗﺒﺎﻃــﺎت در ﺳــﺎل ١٣٨٢ ﺑــﺎ اﻫــﺪاف ﻣﻴﺎن رﺷﺘﻪاى و اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺮاى ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﺑـﺎر در ﻛﺸـﻮر، ﺗﻮﺳـﻂ داﻧﺸـﮕﺎه اﻣـﺎم ﺻﺎدق...

  مرداد 26, 1397

  ۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال

  5

 • سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول‌گرایی

  سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول‌گرایی:عملکرد سیاست خارجی اصول‌گرایان، دیدگاه سوّم را تایید و تقویت می‌کند. چون سیاست خارجی دولت نهم و دهم گرچه از سیاست خارجی دولت‌های قبل از خود متمایز می‌شود، ولی این تغییرات را نمی‌توان...

  خرداد 16, 1391

  ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  4

 • گفتارهایی در فرهنگ و ارتباطات اسلامی (جلد دوم)

  فرهنگ و ارتباطات اسلامی (جلد دوم) فرهنگ و ارتباطات اسلامی (جلد دوم) ؛ رﺷـﺘﻪ ﻣﻌــﺎرف اﺳــﻼﻣﻰ و ﻓﺮﻫﻨــﮓ و ارﺗﺒﺎﻃــﺎت در ﺳــﺎل ١٣٨٢ ﺑــﺎ اﻫــﺪاف ﻣﻴﺎن رﺷﺘﻪاى و اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺮاى ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﺑـﺎر در ﻛﺸـﻮر، ﺗﻮﺳـﻂ داﻧﺸـﮕﺎه اﻣـﺎم ﺻﺎدق راه اﻧﺪازى...

  مرداد 26, 1397

  ۹۰۰,۰۰۰ ریال

  4

 • در آمدی برعلوم انسانی اسلامی

  در آمدی برعلوم انسانی اسلامی:سپس سائل دیگری آمد. حضرت سه حبه انگور برداشت و به سائل داد. سائل سه حبه انگور را گرفت و حمد و ستایش خدا را به جا آورد. امام صادق (علیه السلام) فرمود: همان جا بایست....

  شهریور 9, 1388

  ۲,۵۳۰,۰۰۰ ریال

  2

 • مقدمه اي بر مالي اسلامي

  مقدمه اي بر مالي اسلامي مقدمه اي بر مالي اسلامي : توسعه روز افزون ابزار ها و بازارهاي مالي در سده اخير و تقابل صريح آن با آموزه هاي اسلامي در سده هاي اخير و تقابل صريح آن با آموزه...

  شهریور 4, 1398

  ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

  2

 • تكافل خرد

  تكافل خرد (ضرورت‌ها و كاركرد‌ها) تكافل خرد ؛ »اى ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ ... در ﻫﺮ ﻛﺎر ﺧﻴﺮ و ﺗﻘﻮا ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻳﺎرى دﻫﻴﺪ.« ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎر ﻳﻚ ﻧﻬﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ...

  مرداد 22, 1397

  ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  2

 • تصوير سازماني دانشگاه اسلامي

  تصوير سازماني دانشگاه اسلامي (از نظر تا عمل) تصوير سازماني دانشگاه اسلامي ؛ تصویر سازمانی مجموعه­­ای از عقاید، ایده­ها و احساساتی است که عامه‌ مردم نسبت به یک سازمان دارند. همچنین یک ارائه‌ با ثبات و هدفمند از سازمان است...

  دی 2, 1397

  ۱,۱۶۵,۰۰۰ ریال

  1

 • مدیریت ریسک و بررسی عوامل بروز آن در صنعت خدمات مالی اسلامی

  مدیریت ریسک و بررسی عوامل بروز آن در صنعت خدمات مالی اسلامی : نهادهای ‌مالی ‌اسلامی در حدود سه دهه گذشته به عنوان جایگزین نهادهای‌مالی متداول با هدف انجام سرمایه‌گذاری، تأمین‌مالی و استفاده از فرصت‌های تجاری متناسب با شریعت ایجاد...

  مهر 20, 1387

  ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال

  0