شمار کتب الکترونیک انتشارات دانشگاه
در برنامک طاقچه به 170عنوان رسید
شمار کتب الکترونیک انتشارات دانشگاه
در برنامک فيديبو به 300 عنوان رسید
شمار کتب الکترونیک در برنامک پاتوق کتاب
به 58 عنوان رسید
كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد
راه یافتگان مرحله پایانی دومین جایزه ملی کتاب سال جوانان

عناوین جدید

پخش ویدئو
پخش ویدئو
پخش ویدئو
پخش ویدئو
پخش ویدئو
پخش ویدئو

جوایز و افتخارات

كسب رتبه نخست و برگزيده شدن در ادوار مختلف جشنواره‌هاي ملی و بین المللی نظیر سبك زندگي، گام اول، كتاب سال دانشگاهي، كتاب سال دانشجويي، کتاب سال بانوان، كتاب سال ايران، كتاب مقاومت، كتاب فصل ج.ا.ايران، پژوهش فرهنگي سال ج.ا.ايران، دكترين مهدويت و فارابي، از جمله افتخارات بدست آمده انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام به شمار مي‌آيد.

جایزه کتاب سال ایران

جایزه کتاب سال مقاومت

جایزه کتاب فصل ج.ا.ایران

جایزه کتاب مهدویت

1
جایزه ملی و بین المللی

جایزه کتاب سال سبک زندگی

جایزه کتاب سال دانشگاهی

جایزه کتاب سال دانشجویی

جایزه پژوهش فرهنگی سال

1
عنوان اثر منتشر شده
مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0