سياست

نمایش 1–16 از 32 نتیجه

 • كتاب رژیم‌ها و چنته‌ها
  60%
  تخفیف

  رژیم ها و چنته ها

  رژیم ها و چنته ها كتاب رژیم‌ها و چنته‌ها ، اثری ارزشمند است که نگاهی فوق‌العاده به موضوع جنبش‌ها و انقلاب‌ها می‌اندازد و نشان می‌دهد که چرا تیلی دیر زمانی بهترین اندیشمند در حوزه مطالعات بین‌رشته‌ای سیاست منازعه‌ آمیز بوده...

  تیر 27, 1397

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال ۱۷۵,۰۰۰ ریال

  9

 • كتاب بنياد گرايي يهودي و ساختار سياسي اسرائيل
  35%
  تخفیف

  بنياد گرايي يهودي و ساختار سياسي اسرائيل

  بنياد گرايي يهودي و ساختار سياسي اسرائيل (سرگرداني ميان بازگشت و تبعيد)   بنياد گرايي يهودي و ساختار سياسي اسرائيل :  ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮاﻳﻰ، از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪﺑﺮاﻧﮕﻴﺰو ﭘﺮ ﭼﺎﻟﺶ در دﻧﻴﺎى ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣـﻰرود و ﺑـﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﺧﻰ ﮔﺮوهﻫﺎى ﺗﻨﺪرو...

  مهر 1, 1397

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال ۱۷۵,۰۰۰ ریال

  9

 • كتاب تنوع قومي در جمهوري اسلامي ايران
  31%
  تخفیف

  تنوع قومي در جمهوري اسلامي ايران

  تنوع قومي در جمهوري اسلامي ايران (راهبردها و سياست ها) ﻛﺸﻮر اﻳﺮان از ﭘﺮﺟﺎذﺑﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸـﻮرﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻏـﺮب آﺳـﻴﺎ از ﺣﻴـﺚ ژﺋـﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻜﻰ، اﻗﻠﻴﻤﻰ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ، ﺗﻤﺪﻧﻰ و ﮔﻔﺘﻤـﺎﻧﻰ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻰ ﺷـﻮد. اﻳـﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻰ در ﺑﺮﺧﻰ دوره ﻫﺎ از ﺳﻮى...

  شهریور 26, 1397

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۱۶۵,۰۰۰ ریال

  8

 • فناوري اطلاعات و سياست جهاني

  فناوري اطلاعات و سياست جهاني (تغيير گستره قدرت و حاكميت) فناوري اطلاعات و سياست جهاني ؛ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪرت و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ در ﻛﺎﻧﻮن اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ، ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ و رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠـﻞ ﻗﺮار دارد. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻨﺎﻇﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ در ﺧﺼﻮص ﺳﺮﺷﺖ ﻗﺪرت و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ...

  مرداد 29, 1397

  ۲۱۰,۰۰۰ ریال

  7

 • فرهنگ و امنيت

  فرهنگ و امنيت (قدرت نمادين و سياست امنيت بين الملل) فرهنگ و امنيت ؛ ميشل ويليامز(Michael Williams) در اين کتاب بديع، نقش فرهنگ را در سياست‌هاي امنيتي معاصر بررسي مي‌نمايد و خلاصه‌اي از روش‌هاي مهم تئوريزه کردن فرهنگ در مطالعات...

  مرداد 23, 1397

  ۱۷۵,۰۰۰ ریال

  6

 • كتاب سياست و حكومت در بحرين
  7%
  تخفیف

  سياست و حكومت در بحرين

  سياست و حكومت در بحرين سياست و حكومت در بحرين یکی از کتب قابل استناد پیرامون رخدادهای مهم گذشته و معاصر کشور بحرین است. با این ‌وجود این بدان معنا نیست که کتاب پیش رو تمام مباحث تاریخی، جغرافیایی، سیاسی،...


  ۴۳۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰,۰۰۰ ریال

  6

 • عدالت و سیاست

  عدالت و سیاست؛ بررسی  ابعاد نظری و کاربردی عدالت  در گفتمان سیاسی اسلام و غرب :بی شک ظهور مسیحیت در ترویج نگاه افلاطونی و اسلام در ترویج نگاه انضمامی و کاربردی، بیشترین نقش را داشته است؛ هر چند در نگاه...


  ۸۷,۰۰۰ ریال

  4

 • آمریکا و جهان قرن بیست و یکم: مجموعه مقالات «تاریخ معاصر»

  آمریکا و جهان قرن بیست و یکم مجموعه مقالات «تاریخ معاصر» کتاب حاضر شامل مقالاتی درباره آمریکا و جهان در قرن بیست ویکم است. مباحث کتاب کتاب شامل مقالاتی است که در چهار بخش دسته‌بندی شده: بخش نخست به آمریکا...

  فروردین 26, 1399

  ۶۵,۰۰۰ ریال

  3

 • امنيت

  شناسنامه امنيت تأليف: افتخاري، اصغر Eftekhari, Asghar عنوان: امنيت محل نشر: ناشر، سال نشر: تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1391 مشخصات ظاهري: 288 ص فروست: دانشگاه امام صادق(ع)؛ 350: مفاهيم بنيادين؛ 3 عنوان انگليسي:Security شابك: 9786002141811 نوبت چاپ: چاپ اول نوع...

  مرداد 9, 1397

  ۸۶,۰۰۰ ریال

  3

 • خبر

  شناسنامه تأليف: بشير، حسن Bashir, Hassan عنوان: خبر محل نشر: ناشر، سال نشر: تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1392 مشخصات ظاهري: 272 ص فروست: دانشگاه امام صادق(ع)؛ 473؛ مفاهيم بنيادين؛ 7 عنوان انگليسي: News شابك: 9786002142733 نوبت چاپ: چاپ اول نوع...

  مرداد 9, 1397

  ۱۰۸,۰۰۰ ریال

  3

 • قدرت اجتماعی در سیاست بین‌الملل

  قدرت اجتماعی در سیاست بین‌الملل قدرت اجتماعی در سیاست بین‌الملل: کتاب حاضر اثر برجسته‌ای در زمینه تشریح قدرت اجتماعی و ابعاد مختلف آن در سیاست بین‌الملل است‌ که می‌تواند، کمک مؤثری برای پژوهشگران، دانشجویان، و اساتید محترم باشد. قدرت نرم...

  تیر 29, 1397

  ۱۷۵,۰۰۰ ریال

  2

 • جهاد يا تروريسم

  جهاد يا تروريسم (پژوهشي كلامي و فقهي در مكتب اماميه) جهاد يا تروريسم ؛ اثری که در پیش روی شماست مترصد بررسی یکی از بنیادی‌ترین مسائل دینی در عرصه روابط بین‌الملل و جوامع انسانی است. مسئله‌ای که در عین برخورداری...


  ۲۰۰,۰۰۰ ریال

  2

 • زبان و سیاست

  زبان و سیاست زبان و سیاست ؛ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﺳﻴﺎﺳﺖ در ﻛﻼس درساﺳﺘﺎد ﻓﺮزاﻧﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﻛﺘـﺮ ﻓـﺮدوس آﻗـﺎ ﮔـﻞزاده، اﺳـﺘﺎد ﮔـﺮانﺳـﻨﮓ ﮔـﺮوه زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس آﺷﻨﺎ ﺷﺪم. ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ...

  مرداد 28, 1397

  ۲۴۵,۰۰۰ ریال

  2

 • مصلحت

  شناسنامه مصلحت تأليف: افتخاري، اصغر Eftekhari, Asghar عنوان: مصلحت محل نشر: ناشر، سال نشر: تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1390 مشخصات ظاهري: 207 ص فروست: دانشگاه امام صادق(ع)؛ 303: مفاهيم بنيادين علوم انساني اسلامي؛ 2 عنوان به انگليسي: Expediency شابك: 9786002141514...

  مرداد 10, 1397

  ۶۲,۰۰۰ ریال

  2

 • قدرت سياسي

  شناسنامه قدرت سياسي تأليف: مهدوي، اصغرآقا Mahdavi, Asgharagha عنوان: قدرت سياسي محل نشر: ناشر، سال نشر: تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1392 مشخصات ظاهري: 160 ص فروست: دانشگاه امام صادق(ع)؛ 469؛ مفاهيم بنيادين؛ 6 عنوان انگليسي: Political Power شابك: 9786002142771 نوبت...

  مرداد 9, 1397

  ۶۴,۰۰۰ ریال

  2

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.