مسكن

نمایش یک نتیجه

  • شاخصي براي عدالت

    فهرست منابع پيشگفتار: چرا شاخصی برای عدالت؟......................................................................................... 23 مقدمه: سفید، سیاه، خاکستری............................................................................................. 27   فصل اول. حکمرانی جهانی شاخص‌ها....................................................................... 37 فصل دوم. گستره سنجش عدالت: شاخص‌های موضوعی............................................................. 69 فصل سوم. گستره سنجش عدالت: شاخص‌های ترکیبی............................................................. 125 فصل چهارم. روش‌شناسی سنجش...

    اردیبهشت 25, 1398

    ۳۸۵,۰۰۰ ریال

    8

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.