فهرست كامل كتب

فهرست به‌روز شده تا آذر ماه 1400

فهرست آثار در پایگاه ها و بانک های اطلاعاتی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

www.nli.ir

بانک اطلاعات کتاب کشور

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کلیک کنید

موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران

www.ketab.ir

مرجع اطلاعات کتاب

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کلیک کنید

انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

www.vabf.ir

مرجع اطلاعات و عرضه کتب دانشگاهی

تشکل مردم نهادی برای پيشبرد و ارتقاء سطح كيفی و كمی نشر دانشگاهی كشور
کلیک کنید

کتابخانه مرکزی دانشگاه امام صادق علیه السلام

saed.isu.ac.ir

مطالعه و امانت کتاب

دانشگاه امام صادق علیه السلام
کلیک کنید
مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0