sitelogo_3
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

قدرت

ویژگی های این محصول

اسلام رویکردی خاص به مفهوم قدرت دارد‌. این رویکرد، تحلیل مفهومی خاصی از مفهوم قدرت را به همراه داشته است‌. پژوهش حاضر در صدد فهم رویکرد اسلام در تحلیل مفهوم قدرت است‌. این هدف به زعم نگارنده، مستلزم رویکردی درون متنی است که بر اساس آن مؤلفه‌های مفهوم قدرت شناسایی و تحلیل می‌گردد‌. امّا از آنجا که رویکرد درون متنی، تعمیم متن را بر تافته‌، از متن درجه اول و متن درجه دوم در کنار هم سخن می‌گوید، تحلیل مفهوم قدرت را هم با ارجاع به منابع دینی به مثابه متن درجه اول و هم با ارجاع به آثار اندیشمندان اسلامی به مثابه متن درجه دوم ممکن می‌داند‌. از این رو، در کنار مراجعه به قرآن کریم و سنت و روایات معصومین :‌، نگاهی به آثار اندیشمندان اسلامی ضروری می‌نماید. بدین ترتیب، پس از شناسایی مؤلفه‌های مفهومی قدرت‌، در قدم نخست، مراجعه‌ای درون متنی و بر اساس اقتضائات آن به قرآن کریم و روایات صورت می‌گیرد و در قدم دوم، مراجعه به آثار و ادبیات اندیشمندان اسلامی‌. و از آنجا که اندیشمندان اسلامی با رویکردهای متعددی به فهم آموزه‌های قرآن کریم و روایات دست یازیده‌اند، توجه به این رویکردها نیز در فهم دیدگاه آنان ضروری به نظر می‌رسد‌. بی‌تردید، از رویکردهای متعددی در این‌باره می‌توان سخن گفت که مهمترین آنها را می‌توان رویکرد فلسفی، فقهی، کلامی و عرفانی دانست‌. بیشتر آثار و ادبیاتی که از سوی اندیشمندان اسلامی از گذشته تاکنون تدوین و ارائه گردیده است، بر اساس رویکردهای چهارگانه مذکور بوده است‌. با این وجود به نظر می‌رسد دو رویکرد نخست از اهمیت بیشتری در عرصه مطالعات سیاسی اسلامی برخوردار بوده‌اند‌. رویکرد فلسفی، سنت فلسفه سیاسی و رویکرد فقهی، سنت‌ فقه سیاسی را در تاریخ فکر اسلامی بر جای گذاشته است‌. از این رو، فهم دیدگاه اسلام درباره مفهوم قدرت در کنار مراجعه به منابع اسلامی، مستلزم مراجعه به آثار فلسفی و فقهی در این باره نیز می‌باشد‌. چنین ضرورتی، سازماندهی پژوهش حاضر را پس از اشاره به مؤلفه‌های مفهومی قدرت و روش‌شناسی حاکم بر پژوهش، بر اساس سه فصل رقم زده است‌. بر این اساس، یک فصل به تحلیل درون متنی قرآن کریم و روایات درباره مفهوم قدرت اختصاص یافته است و سپس در دو فصل جداگانه به ترتیب، تحلیل متون فلسفی و متون فقهی مورد توجه قرار می‌گیرد‌. از دیدگاه حاکم بر نوشتار حاضر، پس از مراجعه به قرآن کریم و روایات و آثار و متون فلسفی و فقهی سیاسی، می‌توان به تحلیل مفهومی قدرت از دیدگاه اسلام دست یافت‌. اگر چه آثار و متون فلسفی و فقهی به مثابه منابع اندیشه سیاسی اسلام تلقی نمی‌گردد‌، بی‌تردید، مراجعه به آنها می‌تواند ضمن کمک نمودن به فهم صحیح‌تر قرآن کریم و روایات به‌عنوان منابع اسلامی، نحوه شکل‌گیری تفاسیر و برداشت‌های فلسفی و فقهی را نیز نمایان سازد‌. از این طریق، فهم جامع‌تری از دیدگاه اسلام درباره قدرت به‌عنوان هدف اساسی پژوهش حاضر بدست می‌آید‌.

مطالعه ۳۵ صفحه آغازین کتاب

9 نفر این محصول را خریداری کرده اند!

این محصول 0 ستاره از 0 تعداد نقد و بررسی

  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

ارسال رایگان براي خریدهای بیش از 400هزار تومان بصورت پیشتاز به تمامی نقاط کشور

0
افزودن به سبد خرید